Védőnői szolgálat

Védőnői ellátás

Telephelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4.  – Védőnői szolgálat Telefonszáma: 42/557-204 Védőnők tanácsadás rendje
Védőnő neve Várandós tanácsadás Gyermek tanácsadás
Draviczkyné Varga Anita Hétfő: 8,00 – 12,00 Hétfő: 14,00 – 16,00 Péntek: 8,00,-,11,00
Vanczerné Németh Mária Kedd: 13,00 -16,00 Kedd: 9,00 – 12,00 Kedd: 16,00 – 17,00
Molnárné Mikó Gyöngyi Kedd: 8,00 – 12,00 Kedd: 14.30 – 16,00 Szerda: 8,00 – 11,00
Kovács Zita Nóra Csütörtök: 8,00 – 12,00 Szerda: 12,00 – 16,00
Kovács Zita Nóra, Vanczerné Németh Mária helyettesítésével Szerda: 9,00 – 12,00 Csütörtök: 8,00 – 12,00
Matyasovszki Judit Péntek: 8.30 – 12,00 Hétfő: 9,00 – 12,00 Szorgalmatoson: Minden hónap 3. Kedd 8,00 -12,00
Ferenczné Takács Viktória Péntek: 12,00 – 14,00 Csütörtök: 12,00 -15,00
A védőnői ellátás olyan összetett ellátási forma, amely magába foglalja a nővédelmi feladatokat (pl.: családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, gondozás, szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás). Továbbá a gyermekek gondozása (pl.: újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig: családlátogatás, tanácsadás, elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, a gyermek fejlődésének nyomon követése, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése); óvodában, oktatási intézményekben a védőnői feladatok végzése, a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint; otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; Családgondozás keretében: egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, segítségnyújtás, soron kívüli családlátogatás, indokolt esetben a család és gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, hatósági eljárás kezdeményezése, tájékoztatás családtámogatási formákról és lehetőségekről, tájékoztatás a gyermek jogairól, a törvényes képviselő kötelezettségeiről, egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel. Iskola- és ifjuság-egészségügyi  (iskolaorvosi) ellátás Rendelési idő – oktatási intézményekben A 3-18 éves korosztály, valamint 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő diákok számára a nevelési-oktatási intézményben működő orvosi szobában biztosított ellátás, többek közt a gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése, (szakmai) alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása, egészségnevelés, környezet-egészségügyi tanácsadás. Közegészségügyi és járványügyi feladatok kapcsán az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése, dokumentálása, a járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, indokolt esetben járványügyi intézkedések elrendelése, meghatározott szervek értesítése, intézményi étkeztetés ellenőrzése. Elsősegélynyújtás, az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.

Letölthető dokumentumok: