Városüzemeltetés

Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő, közterületi ingatlanokon (A közterületi kezelésben lévő közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületek növényzetének, berendezési eszközeinek fenntartása, a terület tisztán tartása. A zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódó feladatok): Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, parkfenntartási feladatok ellátása keretében a parkokban, zöldterület felújítása, füvesítése, fák-, cserjék ültetése, cserjék metszése, sövénynyírás, szükséges öntözési munkálatok elvégzése, zöldhulladék elszállítás. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon, parkokban, tereken téli üzemeltetési időszakban a hó eltakarítási munkálatok elvégzése, síkosság menetesítés. Terek, parkok tisztán tartása. Csapadék elvezető csatornák, nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása, kaszálása, fű nyírása, parlagfű-mentesítés, zöldhulladék elszállítás. Utcai sorfa, fák fenntartása: balesetveszély fák gallyazása, kivágása, pótlása. Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása, karbantartása és időszakos ellenőrzése. Játszótéri berendezések karbantartása. Városi közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületekre kihelyezett szemétgyűjtő szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. Szökőkút üzemeltetés, karbantartás. Köztéri szobrok lemosása, tisztán tartása. Városi takarítás, az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók, buszmegállók tisztán tartása. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegális szemétlerakatok felszámolása. Illemhely üzemeltetés. Nemzeti ünnepeken zászlózás, kihelyezés, visszaszedés. Utcai és köztéri fénydekoráció, épületdekoráció, díszkivilágítás, köztéri díszek kihelyezésében, leszerelésében közreműködés. Figyelemfelkeltő, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, cseréje, pótlása. Városi köztéri szemétgyűjtő szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. Közutak, hidak karbantartása.