Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. valamennyi dolgozója nevében köszöntöm Önt. Bízom benne, hogy honlapunkon megtalálja az Ön számára fontos információkat.

Célunk, hogy tájékoztatást nyújtsunk a társaságunk által végzett feladatokról, valamint lehetőséget biztosítsunk a város működésével kapcsolatos észrevételek és javaslatok megtételére.

A Tiva-Szolg Kft.-t a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Vállaltból 1995. július 10-én kiválva alapította meg Tiszavasvári Város Önkormányzata.

Az alapító elsődleges célja az Önkormányzat vagyontárgyainak hasznosításával kapcsolatos feladatok átcsoportosítása volt. Cégünk 2012. december 31. időpontig végezte Tiszavasvári és Szorgalmatos települések víz- és csatorna rendszerének üzemeltetését.
A 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásai, illetve Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján Tiszavasvári Város víziközmű rendszer üzemeltetését 2013. január 01-től a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végzi. Ezáltal a Tiva-Szolg Kft. 2012. december 31. időpontig végzett víziközmű szolgáltatási tevékenységet.

A  Képviselő-testület döntése alapján, 2015. július 01. időponttól a Tiva Szolg Nonprofit Kft. végzi Tiszavasvári Város teljes területén a belvízrendszer üzemeltetését, mely magában foglalja a teljes területen lévő belvízelvezető rendszerek karbantartását, keletkező csatorna feltelések elhárítását, továbbá a belvízátemelő aknákban lévő szivattyúk üzemeltetését.
2015. augusztus 01. időponttól Cégünk átalakult, ezen időponttól Közhasznú Nonprofit Gazdasági Társaságként működtünk tovább. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 277/2015 (XII.17.) Kt. számú határozata alapján, 2016. január 01. időponttól Cégünk üzemelteti a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Vörösvári úton üzemelő köztemetőt, majd ezt követően tevékenységünk 2016. február hónaptól kibővült a temetkezési szolgáltatási tevékenységgel is, mely alapján a temetkezéssel kapcsolatos összes feladatot Cégünk látja el Tiszavasvári Város közigazgatási területén.

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete 2017. májusától a Tiszavasvári Városüzemeltetési feladatainak ellátásával, beleértve a közfoglalkoztatással kapcsolatos összes feladat ellátásával bízta meg Cégünket. Ennek eredményeképpen 2017. évre a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Tiszavasvári Város legmeghatározóbb Önkormányzati Cége, illetve a térség legnagyobb foglalkoztatója lett!

Társaságunkba 2019. évben beolvadt a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft., amely magába foglalja a gyermekétkeztetést, a Gólyahír Ifjúsági Tábor üzemeltetését, illetve a Városi Piac működtetését is. Így 2019. június 13. napjától ezen cégek feladatait is Társaságunk látja el. Cégünk neve ezt követően Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. lett.

Tevékenységünk rendkívül sokszínű: Közfoglalkoztatás, belvízelvezetés, városüzemeltetés, temetkezési szolgáltatás, Városi Piac üzemeltetése, Ifjúsági Tábor üzemeltetése, közétkeztetés, védőnői szolgálat, egészségügyi alapellátás.

A városüzemeltetési feladatok azok, melyek valamennyi városlakó számára a mindennapokban érzékelhetők, tapasztalhatók.

Munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy szebbé, szerethetőbbé tegyük Tiszavasvárit. Munkánkhoz az Önök támogatása és közreműködése nagyon fontos.

Kérem, legyen mindenki egy kicsit városgazda és segítse munkánkat. A tivaszolgnonprofit@gmail.com e-mail címre várjuk a városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentéseiket.

Óvjuk, védjük és tartsuk tisztán értékeinket, hiszen ez a város mindannyiunk otthona.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.

Tisztelettel:

dr. Groncsák Andrea
ügyvezető